• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

HỌC TIẾNG HOA CÙNG SHZ: BẠN VÀ TÔI

 

Ngay từ những ngày tự học tiếng Hoa online, chắc bạn cũng đã biết hai từ 你/nǐ/ và 我/wǒ/ có nghĩa là gì phải không nè?

 

Về mặt ý nghĩa, hai từ này cứ như hai thái cực khác nhau vậy, 你/nǐ/ chỉ cái khác với mình, còn 我/wǒ/ là chỉ bản thân mình. Nhưng liệu về cách dùng thì có chia ra hai mặt rõ ràng như nghĩa của chúng không? Hãy cùng Học Tiếng Hoa Cùng SHZ làm rõ điều này nhé, để cho việc tự học tiếng Hoa online trở nên dễ dàng hơn.

 

1. 你 A 你的 hoặc 你 A 你的,我 A 我的:  mạnh ai nấy làm việc của mình, không làm phiền lẫn nhau : “Anh…của anh” hoặc “Anh…của anh, tôi…của tôi”

 

你 + động từ + 你的 + (danh từ)

你 + động từ + 你的,我 + động từ + 我的

 

VD1:     

A : 小梅,快下来吃饭吧!

/Xiǎoméi, kuài xiàlái chīfàn ba!/

(Tiểu Mai, mau xuống ăn cơm nào!)

B : 我现在不饿,你吃你的,我一会儿再吃。

/Wǒ xiànzài bù è, nǐ chī nǐ de, wǒ yīhuǐ'er zài chī./

(Con bây giờ không đói, mẹ ăn trước đi, tí nữa con mới ăn.)

 

VD2:     

A : 我弹琴影响你做作业吗?

/Wǒ tánqín yǐngxiǎng nǐ zuò zuòyè ma?/

(Tôi chơi đàn có ảnh hưởng bạn làm bài tập không?)

B : 不碍事,你弹你的,我做我的。

/Bù àishì, nǐ tán nǐ de, wǒ zuò wǒ de./

(Không ảnh hưởng gì đâu, bạn cứ chơi đàn của bạn, tôi làm bài tâp của tôi.)

 

► Vậy là mẫu câu này phân chia rạch ròi hai chủ thể làm hai hành động khác nhau, cách dùng này trùng với nghĩa của 你/nǐ/ và 我/wǒ/. Biết được tới đây thì tự học tiếng Hoa online dễ thở hơn rồi phải không bạn?

 

tu-hoc-tieng-hoa-online

你/nǐ/ và 我/wǒ/  cũng có nhiều cách dùng khác nhau

 

2. 你。。。我。。。 : mỗi người một ít lần lượt thực hiện cùng một hành động, cùng nhau hoàn thành một việc : “Bạn...tôi... / Người này…người kia…”

 

你 + số lượng từ + 我 + số lượng từ

 

VD1:     

老同学聚会,你一言,我一语,越聊越高兴。

/Lǎo tóngxué jùhuì, nǐ yī yán, wǒ yī yǔ, yuè liáo yuè gāoxìng./

(Bạn bè cũ gặp mặt, bạn một câu, tôi một câu, càng nói càng vui.)

 

VD2 :    

A : 那么大的蛋糕,这么快就吃完了?

/Nàme dà de dàngāo, zhème kuài jiù chī wánle?/

(Cái bánh bông lan to như thế, nhanh vậy đã ăn hết rồi sao?)

B : 是啊,这么多人,大家你一块,我一块,很快就吃光了。

/Shì a, zhème duō rén, dàjiā nǐ yīkuài, wǒ yīkuài, hěn kuài jiù chī guāngle./

(Đúng rồi, nhiều người như vậy, người này một miếng, người kia một miếng, loáng cái là hết ngay.)

 

► Vậy là mẫu câu này chỉ hai chủ thể cùng làm một hành động giống nhau hoặc tương tự nhau, cách dùng này lại khác với nghĩa của 你/nǐ/ và我/wǒ/. Phân tích ra như vậy thì thấy tiếng Hoa thật thú vị, và tự học tiếng Hoa online cũng thật dễ học phải không bạn?

 

hoc-tieng-hoa-online

Ngoài việc tự học tiếng Hoa online cũng nên tham gia học nhóm

 

3. Ngoài ra, còn một mẫu câu nữa cũng liên quan đến chữ 我/wǒ/.  Chúng ta cùng xem là mẫu câu nào nhé!

我说。。。怎么(这么/那么)。。。呢(,原来。。。了): người nói lúc đầu không hiểu tại sao lại như vậy, sau đó biết được lý do : “Hèn chi … sao mà … (như vậy) (, thì ra là … rồi)”

 

我说 + chủ ngữ + 怎么(这么/那么)+ cụm động từ/tính từ + 呢(,原来。。。了)

 

VD1 :     玛丽住院了?我说这两天怎么不见她呢。

                /Mǎlì zhùyuànle? Wǒ shuō zhè liǎng tiān zěnme bùjiàn tā ne./

                (Mary nằm viện rồi? Hèn chi hai ngày nay sao mà không thấy cô ấy.)

 

VD2 :     空调坏了!?我说房间里怎么这么热呢。

                /Kòngtiáo huàile!? Wǒ shuō fángjiān lǐ zěnme zhème rè ne./

                (Điều hòa hỏng rồi!? Hèn chi trong phòng sao mà nóng như vậy.)

 

VD3 :     我说他怎么那么开心呢,原来中了大奖。

                /Wǒ shuō tā zěnme nàme kāixīn ne, yuánlái zhōngle dàjiǎng./

                (Hèn chi anh ấy sao mà vui như vậy, thì ra là trúng thưởng rồi.)

 

VD4 :     我说他今天怎么这么晚才回来呢,原来车子坏了。

                /Wǒ shuō tā jīntiān zěnme zhème wǎn cái huílái ne, yuánlái chēzi huàile./

                (Hèn chi hôm nay anh ấy sao mà về khuya như vậy, thì ra là xe bị hư rồi.)

 

► Mẫu câu này chỉ đúng là chỉ liên quan đến chữ 我/wǒ/, không liên quan đến 你/nǐ/, nhưng cũng nạp thêm một mẫu câu vào kho tự học tiếng Hoa online phải không nè. Cứ học đi, biết đâu cần dùng đến!

 

Như vậy thì hai chữ 你/nǐ/ và 我/wǒ/, tùy vào mẫu câu mà có những cách dùng khác nhau. Và cũng không hề khó hiểu phải không bạn? Hãy để Học Tiếng Hoa Cùng SHZ giúp bạn đơn giản hóa mọi mẫu câu nhé, để con đường tự học tiếng Hoa online trở nên dễ đi nhất bạn nhé!  Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Có và Không trong tiếng Hoa cùng chuyên mục này!

 

Hẹn gặp bạn ở kỳ sau của chuyên mục Học Tiếng Hoa Cùng SHZ nhé!

 

(Trích “Cấu trúc - mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z” – chủ biên Tô Phương Cường)

 

 

hoc-tieng-hoa-tai-shz

Tag: học tiếng trung cùng shz, tự học tiếng hoa online

Hotline: 028 7106 6262