NGÀY THỜI GIAN CHỦ ĐỀ NHÓM NƠI TỔ CHỨC GHI CHÚ
3/6 & 17/6/2018 13h-15h Tập bài múa mới Nhóm Múa 55 Phan Phú Tiên Quận 5

Nhận thành viên mới

26/6/2018 18h15-20h Học tiếng Hoa thật dễ dàng Nhóm Nghe nói SHZ6 - 119 Võ Văn Ngân QThủ Đức

Tham gia tự do

7/6 đến 8/7/2018 Xem thông tin FB/hoavanshz Cuộc thi hát tiếng Hoa 2018 - The Voice SHZ CLB SHZ Xem thông tin FB/hoavanshz

Thể lệ cuộc thi: https://bit.ly/2LlOgVB
Link đăng ký: https://bit.ly/2kfiNbd

7/1 & 21/1/2018 17h00 ~ 19h00 Tập múa cho hội diễn tết Nguyên Tiêu Nhóm Múa Sàn tập Lệ Thanh: 25 Phan Phú Tiên Q5
16/05/2018 19h30~21h00 MẸ là SIÊU NHÂN Nhóm Nghe nói SHZ6 - 119 Võ Văn Ngân QThủ Đức

Tham gia tự do, miễn phí

06/05 & 27/05/2018 13h30~15h30 Tập bài múa mới Nhóm Múa Sàn tập Lệ Thanh: 25 Phan Phú Tiên Q5

Nhận học viên mới

Tham gia tự do, miễn phí