• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao

 

Đối tượng học:

- Dành cho Học viên muốn giao tiếp Tiếng Hoa về  lĩnh vực thương mại ( phải có trình độ Tiếng Hoa tương đương B trở lên)

- Các Học viên hoàn thành xong Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao hoặc Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại 

 

Nội dung học:

- Khóa học gồm 4 khóa Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 1 – Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4, 12 tuần/ khóa, tổng thời gian đầu tư là 12 tháng.

- Nội dung xoay quanh cách giao tiếp trong kinh doanh, hoạt động trong công ty như: lập hợp đồng, báo giá, sản xuất,...với những từ ngữ/ câu chuyên ngành thương mại.

 

Kết quả đạt được:

- Ứng dụng ngay các chủ đề đã học sau từng buổi học.

- Biết được các từ chuyên ngành, câu thoại có liên quan trong thương mại giúp Học viên chuyên nghiệp hơn trong giao tiếp kinh doanh.

Nếu các bạn cần một khóa học tổng thể về tiếng hoa có thể tham khảo qua bài viết Tiếng Hoa Tổng Hợp

Hotline: 028 7106 6262