• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Thư Pháp Tiếng Hoa

 

Đối tượng học:

- Các bạn Học viên yêu thích bộ môn nghệ thuật Thư Pháp Tiếng Hoa

 

Nội dung học:

- Luyện các nét cơ bản của chữ Hán trong thư pháp (bút bi và bút lông)

- Luyện viết chữ Hán bằng một số thể chữ đẹp và thường gặp trong thư pháp (bút lông)

- Các bạn tham gia học nhiều khóa sẽ được Giáo Viên hướng dẫn Vẽ tranh thủy mặc.

 

Kết quả đạt được:

- Biết được các thể chữ đẹp thường dùng trong thư pháp.

- Viết được các câu đối, bài thơ chữ Hán bằng bút lông.

Hotline: 028 7106 6262