• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Hoa Văn Thiếu Niên

 

Đối tượng học:

- Các em từ 10 – 15 tuổi.

 

Nội dung học:

- Khóa học gồm 8 khóa: Hoa Văn Thiếu Niên 1 – Hoa Văn Thiếu Niên 8, 12 tuần / khóa, tổng thời gian học là 24 tháng.

- Các em được học thông qua các trò chơi và các hoạt động trên lớp. Học theo hệ thống phiên âm, Nghe – Nói – Đọc – Viết.

- Nội dung xoay quanh giao tiếp trong cuộc sống như: chào hỏi, sức khỏe, diễn đạt thời gian, sở thích, thời thiết, miêu tả về trường lớp, hỏi đường, miêu tả tính cách v.v…

 

Kết quả đạt được:

- Các em có thể nắm vững 4 kỹ năng Nghe – nói – đọc – viết.

- Ứng dụng ngay các chủ để đã học sau từng buổi học.

Hotline: 028 7106 6262