• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ Long An

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE15 2-3-4-5-6, 10h15 - 11h45 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS11 2-3-4-5-6, 08h30 - 10h00 02/10/2017
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
HSK 2 Cấp Tốc ( Tặng lệ phí thi đk trước 11/9) TSHKKY3 2-3-4-5-6, 15:00-17:15 11/09/2017
Luyện Thi HSK Cấp 3 TSHSKS006 T7 - CN , 13:15 - 15:30 07/10/2017
Luyện Thi HSK Cấp 4 TSHSKX007 T7 - CN , 09:30 - 11:45 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% khi đăng ký trước KG TSSHY161 2-4-6, 14:00 - 15:30 23/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY159 2-4-6, 19h30 - 21h00 11/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY160 3-5, 09:30 - 11:45 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY158 3-5-7, 18:00-19:30 19/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE145 3-5-7, 18h00 - 19h30 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE146 T7-CN, 13h15 - 15h30 14/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE148 3-5-7, 18h00 - 19h30 12/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE149 3-5, 09h30 - 11h45 10/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE144 2-3-5-6, 08:00-10:15 25/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE141 2-4-6, 19:30 - 21:00 06/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE142 2-4-6, 14:00 - 15:30 18/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS104 3-5-7, 18h00 - 19h30 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS105 2-4-6, 10h15 - 11h45 25/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS106 3-5-7, 19h30 - 21h00 24/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS101 T7 - CN , 15:30 - 17:45 09/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS102 2-4-6, 19:30 - 21:00 11/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS103 2-4-6, 18:00 - 19:30 20/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW52 2-4, 8h00 - 10h15 02/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW53 T7-CN, 13h15 - 15h30 14/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW54 2-4-6, 18h00 - 19h30 25/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 TSSHQ26 T7 - CN , 15:30 - 17:45 10/09/2017
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa văn Thiếu Nhi 5 TSETW5 T7 - CN , 09:30 - 11:45 09/09/2017
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa văn Thiếu Niên 2 TSSNE6 T7 - CN , 15:30 - 17:45 16/09/2017
Hoa văn Thiếu Niên 8 TSSNB2 T7 - CN , 09:30 - 11:45 09/09/2017
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSNY007 T7 - CN , 15:30 - 17:45 09/09/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY191 3-5-7, 18h00 - 19h30 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY193 2-4-6, 10h15 - 11h45 16/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY190 2-4-6, 19:30 - 21:00 20/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE174 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE175 T7-CN, 09h30-11h45 14/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE177 3-5, 15h30 - 17h45 10/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE178 2-4-6, 19h30 - 21h00 11/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTY192 T7-CN, 13h15 - 15h30 14/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE170 T7 - CN , 15:30 - 17:45 23/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE173 3-5-7, 19:30-21:00 12/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2.2 TSXTEE28 2-4-6, 18h00 - 19h30 27/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS91 3-5-7, 19h30 - 21h00 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS92 3-5-7, 08h00 - 09h30 05/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS93 T7-CN, 13h15 - 15h30 14/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS94 2-4-6, 18h00 - 19h30 25/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS95 3-5, 13h15 - 15h30 26/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTW37 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS90 T7 - CN , 09:30 - 11:45 10/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX82 T7-CN, 09h30-11h45 07/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX83 3-5-7, 18h00 - 19h30 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX85 3-5, 09h30 - 11h45 26/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW38 3-5, 15h30 - 17h45 24/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW39 3-5-7, 19h30 - 21h00 24/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW36 T7 - CN , 15:30 - 17:45 16/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW34 T7 - CN , 09:30 - 11:45 10/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6.1 TSXTLY13 T7 - CN , 15:30 - 17:45 10/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ10 T7-CN, 09h30-11h45 28/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ9 3-5-7, 19:30-21:00 07/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB8 2-4-6, 18h00 - 19h30 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hơp Nâng Cao 1 TSXGY3 3-5-7, 19h30 - 21h00 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hơp Nâng Cao 1 TSXTGY2 3-5, 09h30 - 11h45 03/10/2017

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS007 3-5-7, 19:30-21:00 12/09/2017
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS006 2-4-6, 18:00-19:30 04/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS067 3-5-7, 19:30-21:00 17/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS065 2-4-6, 18:00-19:30 02/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS066 2-4-6, 08:00-09:30 09/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES060 3-5-7, 19:30-21:00 17/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES059 2-4-6, 18:00-19:30 06/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES057 7-CN, 09:30-11:45 16/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES055 3-5-7, 18:00-19:30 05/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES056 2-4-6, 08:00-09:30 08/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS033 2-4-6, 19:30-21:00 20/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS032 2-4-6, 19:30-21:00 20/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS031 2-4-6, 18:00-19:30 06/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS027 2-4-6, 19:30-21:00 04/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS013 3-5, 18:45-21:00 05/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS011 3-5, 18:45-21:00 19/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS008 2-4-6, 19:30-21:00 15/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS007 2-4-6, 19:30-21:00 25/10/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY056 3-5-7, 18:00-19:30 17/10/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE054 3-5-7, 19:30-21:00 05/09/2017
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 ( Lớp vỡ lòng ) S1YNY059 3-5-7, 19:30-21:00 07/09/2017
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 2 S1YNYE058 2-4-6, 19:30-21:00 11/10/2017
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 3 S1YNYS005 3-5-7, 19:30-21:00 03/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS127 7-CN, 09:30-11:45 21/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS125 3-5-7, 18:00-19:30 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS126 2-4-6, 19:30-21:00 16/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES117 3-5-7, 18:00-19:30 12/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES116 3-5-7, 18:00-19:30 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES118 2-4-6, 19:30-21:00 25/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES114 2-4-6, 19:30-21:00 04/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES115 2-4-6, 18:00-19:30 08/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS065 3-5-7, 18:00-19:30 24/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS064 2-4-6, 18:00-19:30 06/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS063 3-5-7, 19:30-21:00 23/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS062 3-5-7, 18:00-19:30 05/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS058 3-5, 18:45-21:00 07/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS036 3-5-7, 18:00-19:30 09/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS005 2-4-6, 19:30-21:00 11/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S1XTKES011 2-3-4-5-6, 09:30-11:00 05/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S1XGES001 3-5-7, 19:30-21:00 24/10/2017

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại 5 S2SHWS030 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS074 2-4-6, 19:30- 21:00 18/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS076 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS075 3-5, 19:00- 21:15 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES068 2-4-6, 19:30- 21:00 29/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES070 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 28/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES067 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 23/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS052 3-5, 19:00- 21:15 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS050 2-4-6, 19:30- 21:00 22/09/2017
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SFIJ001 Chủ nhật, 8:30- 11:30 30/07/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Đàm Thoại Thương Mại 7 S2SHQS012 2-4-6, 19:30- 21:00 13/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS130 2-4-6, 17:40- 19:10 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS129 3-5-7, 17:40- 19:10 19/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES123 3-5, 19:00- 21:15 26/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES124 2-4-6, 17:40- 19:10 16/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS091 3-5, 19:00- 21:15 07/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS054 3-5, 19:00- 21:15 26/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS006 2-4-6, 19:30- 21:00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.2 S2XTQES003 2-4-6, 19:30- 21:00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S2XTGYS002 2-4-6, 17:40- 19:10 22/09/2017

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS076 3-5-7,17:45-19:15 17/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYZ008 T7-CN,14:00-16:15 01/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES068 2-4-6,17:45-19:15 04/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS045 2-4-6,17:45-19:15 25/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS041 2-4-6,19:30-21:00 02/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS016 3-5-7, 19:30-21:00 26/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 2 S3SGES002 2-4-6,19:30-21:00 02/08/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 ( lớp vỡ lòng ) S3GDY037 3-5-7,17:45-19:15 05/09/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S3GDE036 3-5-7,19:30-21:00 10/08/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS127 2-4-6,17:45-19:15 18/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS085 2-4-6,19:30-21:00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS079 2-4-6,17:45-19:15 13/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS014 2-4-6,17:45-19:15 13/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQS004 2-4-6,19:30-21:00 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES120 2-4-6,17:45-19:15 02/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS086 2-4-6,19:30-21:00 06/10/2017

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ114 T2-4-6, 17h45-19h15 11/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ113 T3-5, 19h15-21h30 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ112 T2-4-6, 9h30-11h00 02/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ106 T2-4-6, 17h45-19h15 25/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ105 T2-4-6, 9h30-11h00 25/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ104 T3-5, 19h15-21h30 10/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ102 T7 - CN, 14h00-16h15 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ103 T3-5, 9h30-11h45 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ100 T2-4-6, 19h30-21h00 27/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ0 T3-5, 9h30-11h45 24/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ0 T3-5, 19h15-21h30 26/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ0 T2-4-6, 9h30-11h00 16/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ098 T4-6, 14h00-16h15 11/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ097 T3-5-7, 17h45-19h15 03/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ094 T3-5, 19h15-21h30 26/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ093 T3-5-7, 17h45-19h15 28/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ0 T3-5-7, 17h45-19h15 26/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ029 T2-4-6, 19h30-21h00 25/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ028 T3-5, 19h15-21h30 21/09/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp cấp tốc 2 S4XTKEZ003 T2-3-5-6, 9h30-11h45 09/10/2017

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Chứng Chỉ HSK3-4 HSKSX Chiều T7 ( 14:30-16:45) - Sáng CN ( 08:30-10:45 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 SHYEZ021 3-5, 19:15-21:30 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 SHYEZ022 3-5-7, 08:30-10:45 10/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 GZDHZ005 2-4-6, 18:00-19:30 09/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ067 2-4-6, 08:30-10:45 16/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ063 3-5-7, 08:30-10:45 12/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ066 3-5-7, 17:45-19:15 10/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 SHXZ058 3-5-7, 08:30-10:45 12/09/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 SHLZ024 3-5, 19:15-21:30 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 GZDHZ004 2-3-4-5-6, 18:00-19:30 16/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 XTEZ060 2-4-6, 18:00-19:30 25/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 XTSZ036 2-4-6, 19:30-21:00 25/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 XTXZ032 3-5, 19:15-21:30 31/10/2017

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 4 ( đk trước KG tặng giáo trình ) HSK4 Thứ 4-6, 8h30-10h45 11/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ59 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 14/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ58 Thứ 3-5, 8h30-10h45 10/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ57 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 09/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ24 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 14/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ23 Thứ 3-5, 18h00-20h15 03/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 SHSZ20 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 04/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 SHXZ18 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 07/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) SHYZ69 Thứ 2-4-6, 18h-19h30 11/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) SHYZ67 Thứ 4-6, 8h30-10h45 11/10/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) SHYZ68 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 21/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) XTYZ53 Thứ 3-5, 8h30-10h45 12/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 XTEZ47 Thứ 3-5, 18h00-20h15 05/10/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 XTSZ13 Thứ 2-4-6, 18h-19h30 02/10/2017

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 XTYS006 2-4-6, 17:30 - 19:00 16/08/2017

►(0272) 3 728 838

Hotline: 028 7106 6262