• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ Long An

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY017 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE16 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS12 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY169 T7 - CN , 13:15 - 15:30 16/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY167 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY168 3-5-7, 08h00 - 09h30 07/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE156 3-5-7, 19:30-21:00 28/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS110 2-4-6, 08:30-10:00 20/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX99 2-4-6, 10:15-11:45 27/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL052 2-4, 08:00 - 10:15 25/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL051 3-5-7, 19:30-21:00 21/11/2017
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 6 TSETL005 T7 - CN , 15:30 - 17:45 25/11/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY202 2-4-6, 10:15 - 11:45 20/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY203 3-5, 15:30 - 17:45 12/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY201 3-5-7, 18:00-19:30 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY199 3-5, 09:30 - 11:45 21/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE182 2-4-6, 08:30-10:00 15/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS096 3-5-7, 18:00-19:30 28/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX088 2-4-6, 19:30 - 21:00 13/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX089 2-4-6, 18:00 - 19:30 27/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW041 2-4-6, 18:00 - 19:30 27/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ011 3-5, 09:30 - 11:45 23/11/2017

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 2 S1SGES053 3-5-7, 19:30-21:00 07/12/2017
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 2 S1SGES052 2-4-6, 18:00-19:30 01/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S1SHYS070 7-CN, 09:30-11:45 25/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS073 3-5-7, 19:30-21:00 14/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS072 3-5-7, 08:00-09:30 12/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS071 2-4-6, 18:00-19:30 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES063 3-5-7, 18:00-19:30 07/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES065 2-4-6, 18:00-19:30 25/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES061 3-5-7, 18:00-19:30 07/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES062 2-4-6, 19:30-21:00 27/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS035 2-4-6, 08:00-09:30 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS032 2-4-6, 19:30-21:00 13/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS031 2-4-6, 18:00-19:30 01/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS014 2-4-6, 19:30-21:00 27/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS013 3-5, 18:45-21:00 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S1SHLS012 2-4-6, 18:00-19:30 01/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS009 3-5, 18:45-21:00 12/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS008 2-4-6, 19:30-21:00 11/12/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY056 3-5-7, 18:00-19:30 17/10/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE055 2-4-6, 19:30-21:00 06/11/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 S1GDX025 2-4-6, 19:30-21:00 01/11/2017
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài (Lớp vỡ lòng) S1YNY060 3-5-7, 19:30-21:00 02/11/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS133 7-CN, 09:30-11:45 23/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS131 3-5-7, 18:00-19:30 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS132 2-4-6, 19:30-21:00 13/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES125 3-5-7, 18:00-19:30 26/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES124 7-CN, 09:30-11:45 09/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES123 2-4-6, 18:00-19:30 06/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES122 2-4-6, 09:30-11:00 06/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES121 3-5-7, 19:30-21:00 28/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES120 2-4-6, 18:00-19:30 06/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS069 3-5-7, 18:00-19:30 26/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS068 2-4-6, 18:00-19:30 01/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS067 2-4-6, 19:30-21:00 01/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS066 2-4-6, 08:00-09:30 01/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS063 3-5-7, 19:30-21:00 19/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS062 3-5-7, 18:00-19:30 28/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS061 2-4-6, 19:30-21:00 27/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS038 3-5, 18:45-21:00 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S1XTQS006 3-5-7, 18:00-19:30 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.1 S1XTQYS004 3-5-7, 19:30-21:00 21/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS004 2-4-6, 19:30-21:00 20/11/2017

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS081 3-5-7, 17:40- 19:10 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES072 2-4-6, 17:40- 19:10 27/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES074 2-4-6, 19:30- 21:00 15/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS055 3-5, 19:00- 21:15 21/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS051 2-4-6, 19:30- 21:00 15/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S2SHBS012 2-4-6, 19:30- 21:00 13/12/2017
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF020 Chủ nhật, 8:30- 11:30 29/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS134 2-4-6, 17:40- 19:10 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES128 3-5, 19:00- 21:15 07/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES130 2-4-6, 17:40- 19:10 25/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES129 3-5-7, 17:40- 19:10 14/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS097 3-5, 19:00- 21:15 28/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS095 2-4-6, 17:40- 19:10 22/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS096 3-5, 19:00- 21:15 21/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS053 2-4-6, 17:40- 19:10 08/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS054 3-5, 19:00- 21:15 28/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS053 2-4-6, 17:40- 19:10 08/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S2XGES001 2-4-6, 17:40- 19:10 29/11/2017

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Tiếng Hoa 1 ( Lớp vỡ lòng ) S3SHYS080 3-5-7,19:00-20:30 19/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS079 3-5-7,17:45-19:15 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES073 3-5-7,19:30-21:00 09/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS048 2-4-6,17:45-19:15 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS041 3-5-7,17:45-19:15 14/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S3SHWS017 2-4-6,19:30-21:00 06/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES075 2-4-6,19:30-21:00 11/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS130 2-4-6,19:30-21:00 11/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS081 2-4-6,17:45-19:15 15/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS014 2-4-6,17:45-19:15 06/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBS003 3-5-7,17:45-19:15 14/11/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES124 2-4-6,17:45-19:15 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS091 3-5-7,17:45-19:15 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS82 2-4-6,17:45-19:15 04/12/2017

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ118 T2-4-6, 19h30-21h00 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ119 T3-5, 9h30-11h45 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ120 T7-CN, 14h00-16h15 09/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ121 T3-5-7, 17h45-19h15 19/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ110 T7-CN, 14h00-16h15 09/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ111 T2-4-6, 19h30-21h00 13/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ112 T2-4-6, 9h30-11h00 25/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ113 T3-5, 19h15-21h30 26/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ109 T3-5-7, 17h45-19h15 28/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ072 T3-5, 19h15-21h30 07/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ073 T2-4-6, 17h45-19h15 20/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ074 T3-5, 9h30-11h45 26/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX068 T2-4-6, 19h30-21h00 01/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX067 T2-4-6, 17h45-19h15 13/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX065 T3-5, 19h15-21h30 28/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX064 T3-5, 9h30-11h45 16/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ035 T3-5, 19h15-21h30 28/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ032 T2-4-6, 17h45-19h15 01/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ101 T3-5-7, 17h45-19h15 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ102 T2-4-6, 9h30-11h00 11/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ095 T2-4-6, 19h30-21h00 01/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ096 T3-5, 14h00-16h15 12/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ097 T3-5-7, 17h45-19h15 26/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ060 T3-5-7, 17h45-19h15 21/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ0 T2-4-6, 9h30-11h00 27/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ058 T2-4-6, 17h45-19h15 01/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ012 T3-5, 19h15-21h30 14/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S4XGXZ002 T2-4-6, 19h30-21h00 01/12/2017

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYEZ026 3-5-7, 08:30-10:45 18/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYEZ025 3-5, 19:15-21:30 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYEZ023 2-4-6, 19:30-21:00 01/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ073 2-4-6, 08:30-10:45 11/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ074 2-4-6, 19:30-21:00 20/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ060 2-4-6, 19:30-21:00 20/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S5SHQZ004 3-5, 19:15-21:30 26/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S5KYLZ005 3-5-7, 17:45-19:15 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S5KYQZ008 3-5, 19:15-21:30 07/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5GZDHZ005 2-4-6, 18:00-19:30 18/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ065 2-4-6, 19:30-21:00 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ063 2-4-6, 18:00-19:30 25/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ038 3-5, 19:15-21:30 26/12/2017

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ64 Thứ 3-5, 8h30-10h45 14/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ63 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 06/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ62 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 18/11/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ65 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 16/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ27 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 23/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ26 Thứ 3-5, 18h00-20h15 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHX20 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 16/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S6SHWZ8 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 11/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 SHWZ7 Thứ 4-6, 8h30-10h45 06/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ72 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 09/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ71 Thứ 4-6, 8h30-10h45 20/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng,ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ73 Thứ 3-5, 18h00-20h15 05/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S6SHBZ2 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 18/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 9 S6KYJZ2 Thứ 3-5, 18h00-20h15 05/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ59 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 23/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) XTYZ57 Thứ 2-4-6, 18h-19h30 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ58 Thứ 3-5, 8h30-10h45 19/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 10 S6XGEZ1 Thứ 2-4-6, 19h30-21h00 04/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ51 Thứ 4-6, 8h30-10h45 13/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ50 Thứ 3-5, 18h00-20h15 07/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ15 Thứ 3-5, 8h30-10h45 07/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ6 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 16/12/2017

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S7SHE002 3-5-7, 19:00-20:30 19/10/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 XTYS007 2-4-6, 19:00 - 20:30 01/11/2017

►(0272) 3 728 838

Xem bản đồ   

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ001 2-4-6, 19:00-20:30 04/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ002 T7-CN,14:30-16:45 09/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ001 3-5-7,19:00-20:30 19/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S8XTYZ002 2-4-6,08:30-10:00 13/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S8XTYZ001 3-5-7,17:30-19:00 05/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ001 2-4-6,17:30-19:00 04/12/2017

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262