• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ Long An

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY181 3-5-7, 19:30 - 21:00 03/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY182 2-4-6, 08:30-10:00 02/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY180 T7 - CN , 15:30 - 17:45 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% ) TSSHY183 2-4-6, 15:30 - 17:00 23/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE169 T7 - CN , 13:15 - 15:30 24/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE165 T7 - CN , 13:15 - 15:30 03/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE168 3-5-7, 08h00 - 09h30 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE167 2-4-6, 19:30 - 21:00 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS118 3-5-7, 18:00-19:30 22/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS117 2-4-6, 19:30 - 21:00 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX110 2-4-6, 08:30-10:00 02/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX108 2-4-6, 19:30 - 21:00 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX109 2-4-6, 14:00 - 15:30 19/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW58 T7 - CN , 15:30 - 17:45 10/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 TSSGY8 T7 - CN , 15:30 - 17:45 17/03/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY219 T7 - CN , 15:30 - 17:45 14/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY218 3-5, 13:15 - 13:30 12/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY217 3-5, 09:30 - 11:45 17/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY216 2-4-6, 18:00 - 19:30 02/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY212 3-5-7, 08h00 - 09h30 20/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY210 T7 - CN , 09:30 - 11:45 24/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY214 3-5-7, 18:00-19:30 20/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ( Giảm 8%) TSXTY211 2-4-6, 15:30 - 17:00 14/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE197 T7 - CN , 09:30 - 11:45 03/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE201 3-5-7, 18:00-19:30 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE203 3-5, 15:30 - 17:45 20/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS112 2-4-6, 10:15-11:45 16/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS107 T7 - CN , 09:30 - 11:45 17/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTX97 3-5-7, 19:30 - 21:00 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS108 3-5, 13:15 - 13:30 20/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS109 2-4-6, 19:30 - 21:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS106 2-4-6, 18:00 - 19:30 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4.1 TSXTXY23 T7 - CN , 09:30 - 11:45 03/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW048 T7 - CN , 13:15 - 15:30 03/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL41 2-4-6, 18:00 - 19:30 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.1 TSXTQY8 T7 - CN , 15:30 - 17:45 24/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB12 T7 - CN , 09:30 - 11:45 17/03/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS010 2-4-6, 19:30-21:00 19/03/2018
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 3 S1SGSS004 3-5-7, 19:30-21:00 17/03/2018
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 3 S1SGSS003 2-4-6, 18:00-19:30 09/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S1SHYS078 3-5-7, 18:00-19:30 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S1SHYS079 2-4-6, 19:30 - 21:00 23/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS082 7-CN, 09:30-11:45 21/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS081 3-5-7, 18:00-19:30 03/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS080 2-4-6, 19:30-21:00 16/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES073 3-5-7, 19:30-21:00 24/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES071 2-4-6, 18:00-19:30 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS040 3-5-7, 18:00-19:30 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS039 2-4-6, 19:30-21:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS035 2-4-6, 08:00-09:30 16/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS016 2-4-6, 19:30-21:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S1SHWS015 2-4-6, 18:00-19:30 09/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS011 3-5, 18:45-21:00 15/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS010 2-4-6, 18:00-19:30 02/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS009 3-5, 18:45-21:00 27/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 9.3 S1KYJS001 2-4-6, 19:30-21:00 05/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp vỡ lòng) S1GDY058 3-5-7, 19:30-21:00 03/04/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S1XTYS141 2-4-6, 08:00-09:30 09/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S1XTYS140 2-4-6, 19:30 - 21:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S1XTYS138 7-CN, 09:30-11:45 24/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS142 3-5-7, 19:30-21:00 17/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS139 2-4-6, 18:00-19:30 02/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES131 3-5-7, 18:00-19:30 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES132 2-4-6, 19:30-21:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS075 7-CN, 09:30-11:45 17/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS073 3-5-7, 19:30-21:00 08/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS074 2-4-6, 18:00-19:30 14/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS068 2-4-6, 18:00-19:30 09/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS039 2-4-6, 19:30-21:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS038 3-5, 18:45-21:00 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS006 3-5-7, 18:00-19:30 15/03/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS087 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS090 2-4-6, 19:30- 21:00 02/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES081 3-5-7, 17:40- 19:10 15/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS061 2-4-6, 19:30- 21:00 23/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXS055 3-5, 19:00- 21:15 22/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S2SHWS032 2-4-6, 19:30- 21:00 23/03/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF021 Chủ nhật, 8:30- 11:30 21/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS140 2-4-6, 19:30- 21:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS141 2-4-6, 17:40- 19:10 02/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES135 3-5, 19:00- 21:15 27/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES134 2-4-6, 17:40- 19:10 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS101 3-5, 19:00- 21:15 13/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS102 3-5-7, 17:40- 19:10 22/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS100 3-5, 19:00- 21:15 01/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS095 2-4-6, 17:40- 19:10 05/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS096 3-5, 19:00- 21:15 29/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQS008 2-4-6, 17:40- 19:10 16/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S2XTBS007 3-5-7, 17:40- 19:10 10/03/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYZ008 2-4-6, 9:00-10:30 19/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS085 3-5-7,19:30-21:00 10/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES079 3-5-7,17:45-19:15 15/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS046 2-4-6,17:45-19:15 01/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS048 2-4-6,17:45-19:15 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES078 3-5-7,19:30-21:00 01/03/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 GDX011 3-5-7,19:30-21:00 30/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS136 3-5-7,19:30-21:00 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS137 2-4-6,19:30-21:00 09/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS135 3-5-7,17:45-19:15 03/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS086 2-4-6,19:30-21:00 02/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS015 2-4-6,19:30-21:00 26/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES130 2-4-6,19:30-21:00 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS095 2-4-6,19:30-21:00 02/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS094 2-4-6,17:45-19:15 19/03/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ127 T3-5, 19h15 - 21h30 03/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ128 T3-5-7, 17:45-19:15 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ130 T7-CN, 9:30-11:45 21/04/2018
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S4SHYZ131 3-5-7, 17:45-19:15 10/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ125 T7-CN, 14h00-16h15 10/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ124 T3-5, 9h30-11h45 06/03/2018
Tiếng Hoa đàm thoại 1 (CẤP TỐC) S4SHYZ129 2-4-6, 09:30-11:45 04/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ120 T7-CN, 14h00-16h15 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ119 T3-5, 9h30-11h45 13/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ118 T2-4-6, 19h30-21h00 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ117 T3-5-7, 17h45-19h15 01/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ080 T7-CN, 14h00-16h15 24/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ079 T2-4-6, 19h30-21h00 21/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ078 T3-5-7, 17h45-19h15 08/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX072 T3-5, 19h15-21h30 13/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ039 T2-4-6, 17h45-19h15 21/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ038 T2-4-6, 19h30-21h00 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ037 T3-5-7, 17h45-19h15 01/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ035 T3-5, 19h15-21h30 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ017 T2-4-6, 17h45-19h15 12/03/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ109 T3-5-7, 17:45-19:15 22/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ108 3-5-7, 08:00-09:30 10/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ107 2-4-6,19:30-21:00 04/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ106 2-4-6, 14:30-16:00 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ105 T2-4-6, 9h30-11h00 14/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ102 T2-4-6, 9h30-11h00 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ101 T3-5-7, 17h45-19h15 15/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ100 T3-5, 19h15-21h30 01/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ063 T2-4-6, 19h30-21h00 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ061 T2-4-6, 9h30-11h00 14/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ030 T2-4-6, 17h45-19h15 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTQZ012 T3-5, 19h15-21h30 22/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 S4XGWZ001 T2-4-6, 19h30-21h00 12/03/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Khóa Học Và Luyện Thi HSK2 HKKY 2-4-6, 08h30-10h45 26/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ093 2-4-6, 19:30-21:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ094 2-4-6, 18:00-19:30 14/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ031 3-5-7, 08:30-10:45 13/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ074 2-4-6, 19:30-21:00 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ080 2-4-6, 08:30-10:45 23/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ070 3-5, 19:15-21:30 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ033 3-5, 19:15-21:30 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ034 3-5-7, 08:30-10:45 27/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ030 2-4-6, 18:00-19:30 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ032 2-4-6, 19:30-21:00 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ030 2-4-6, 18:00-19:30 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S5SHLZ0 2-4-6, 08:30-10:45 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S5KYQZ010 3-5-7, 17:45-19:15 27/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S5KYBZ010 3-5-7, 8:30-10:45 01/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 9 S5KYJZ008 3-5, 19:15-21:30 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 9 S5KYJZ009 3-5, 19:15-21:30 03/04/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ067 3-5-7, 17:45-19:15 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ065 2-4-6, 19:30-21:00 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ040 3-5, 19:15-21:30 13/03/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHY082 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 14/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ081 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ080 Thứ 3-5, 8h30-10h45 22/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ083 Thứ 2-4, 8h30-10h45 23/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 10 S6KYIZ002 Thứ 3-5, 18h-20h15 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ072 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 24/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ073 Thứ 3-5, 18h-20h15 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ032 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 21/03/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ068 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 11/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ064 Thứ 2-4, 8h30-10h45 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ067 Thứ 3-5, 8h30-10h45 24/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ059 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 02/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ057 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ020 Thứ 3-5, 18h-20h15 22/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ019 Thứ 4-6, 8h30-10h45 28/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ014 Thứ 3-5, 8h30-10h45 22/03/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng

►(0272) 3 728 838

Xem bản đồ   

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện thi HSK cấp 2 S8HSKEZ1 2-4-6, 19:00 -20:30 07/03/2018
Luyện thi HSK cấp 3 S8HSKSZ1 3-5-7, 19:30-21:00 08/03/2018
Luyện thi HSK cấp 4 S8HSKXZ1 3-5-7, 17:30-19:00 08/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ008 2-4-6, 19:00-20:30 19/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ006 2-4-6, 17:30-19:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (giảm 20% đăng ký trước khai giảng) S8SHYZ007 T7-CN, 14:30-16:45 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ002 2-4-6, 19:00-20:30 12/03/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ007 2-4-6, 19:00-20:30 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ006 2-4-6, 10:00-11:30 19/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ005 3-5-7, 19:00-20:30 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ002 2-4-6, 8:30-10:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ001 3-5-7, 17:30-19:00 15/03/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262