• đăng ký
 • Youtube
 • Facebook
 • Zalo
 • hotline

Lịch khai giảng

 • SHZTS

  Quận 1

 • SHZ1

  Quận 5

 • SHZ2

  Quận 3

 • SHZ3

  Q.Bình Thạnh

 • SHZ4

  Q.Tân Bình

 • SHZ5

  Q.Gò Vấp

 • SHZ6

  Q.Thủ Đức

 • SHZ Long An

 • SHZ

  Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK Cấp 3 TSHSKST007 T7 - CN , 13:15 - 15:30 24/02/2018
Luyện Thi HSK Cấp 4 TSHSKXT008 2-4-6, 18:00 - 19:30 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Giảm 8% ) TSSHY173 2-4-6, 14:00 - 15:30 15/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY177 3-5, 15:30 - 17:45 27/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY176 T7 - CN , 13:15 - 15:30 10/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng) TSSHY175 2-4-6, 18:00 - 19:30 07/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE166 2-4-6, 18:00 - 19:30 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE164 3-5-7, 18:00-19:30 25/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE159 2-4-6, 19:30 - 21:00 10/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE163 2-4-6, 08:30-10:00 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS111 3-5-7, 18:00-19:30 04/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS115 2-4-6, 18:00 - 19:30 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX105 2-4-6, 10:15-11:45 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSSHE161 2-4-6, 14:00 - 15:30 15/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY208 2-4-6, 19:30 - 21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY206 T7 - CN , 13:15 - 15:30 13/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY207 2-4-6, 08:30-10:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE194 3-5-7, 18:00-19:30 11/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS102 3-5-7, 19:30-21:00 25/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX94 2-4-6, 18:00 - 19:30 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW45 3-5-7, 18:00-19:30 25/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW44 3-5, 09:30 - 11:45 18/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL39 3-5-7, 19:30-21:00 16/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB10 T7 - CN , 09:30 - 11:45 20/01/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK 5 S1HSK005 7-CN, 14:15-16:30 24/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Đàm Thoại Thương Mại Nâng Cao 1 S1SGYS009 2-4-6, 19:30-21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS077 2-4-6, 18:00-19:30 07/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS078 3-5-7, 18:00-19:30 20/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS076 7-CN, 09:30-11:45 20/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS075 2-4-6, 18:00-19:30 15/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES068 3-5-7, 19:30-21:00 30/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES067 3-5-7, 19:30-21:00 09/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES066 2-4-6, 08:00-09:30 05/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES065 2-4-6, 18:00-19:30 25/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS037 3-5-7, 19:30-21:00 18/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS038 3-5-7, 18:00-19:30 30/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS036 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS032 2-4-6, 19:30-21:00 13/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS010 2-4-6, 18:00-19:30 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S1SHQS009 3-5, 18:45-21:00 12/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS008 2-4-6, 19:30-21:00 11/12/2017
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1GDY057 3-5-7, 19:30-21:00 04/01/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 2 S1GDE056 3-5-7, 18:00-19:30 09/01/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 3 S1GDS027 2-4-6, 19:30-21:00 29/01/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 5 S1GDW002 2-4-6, 19:30-21:00 24/01/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 2 S1YNYE060 3-5-7, 19:30-21:00 25/01/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 4 S1YNYX006 3-5-7, 19:30-21:00 23/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S1XTYS134 2-4-6, 19:30 - 21:00 03/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS137 2-4-6, 19:30-21:00 12/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS136 3-5-7, 18:00-19:30 16/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS135 2-4-6, 09:30-11:00 10/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES130 3-5-7, 18:00-19:30 06/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES129 2-4-6, 08:00-09:30 02/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES127 7-CN, 09:30-11:45 13/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES128 2-4-6, 19:30-21:00 29/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES126 2-4-6, 19:30-21:00 08/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES125 3-5-7, 18:00-19:30 26/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS070 3-5-7, 18:00-19:30 04/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS071 2-4-6, 19:30-21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS072 2-4-6, 18:00-19:30 29/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS069 3-5-7, 18:00-19:30 26/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS065 3-5-7, 18:00-19:30 16/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS064 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS066 2-4-6, 08:00-09:30 26/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBS005 2-4-6, 18:00-19:30 08/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 S1XGSS001 3-5-7, 19:30-21:00 16/01/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS087 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 17/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS086 3-5, 19:00- 21:15 15/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS085 2-4-6, 17:40- 19:10 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES079 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 03/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES077 2-4-6, 19:30- 21:00 08/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES080 2-4-6, 19:30- 21:00 05/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES078 2-4-6, 17:40- 19:10 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS056 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 23/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHXS057 3-5-7, 17:40- 19:10 20/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S2SHWS031 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 27/01/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF021 Chủ nhật, 8:30- 11:30 21/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS139 2-4-6, 19:30- 21:00 16/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS138 3-5, 19:00- 21:15 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES133 3-5, 19:00- 21:15 06/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTWS057 2-4-6, 19:30- 21:00 05/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES131 3-5-7, 17:40- 19:10 09/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS098 2-4-6, 19:30- 21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSS100 3-5, 19:00- 21:15 01/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS094 3-5, 19:00- 21:15 25/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS093 2-4-6, 19:30- 21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS056 3-5-7, 17:40- 19:10 20/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS055 2-4-6, 19:30- 21:00 19/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS054 3-5, 19:00- 21:15 28/12/2017

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
HSK cấp 3 ( ĐK trước KG tặng bộ đề luyện thi ) S3HSK3 3-5,18h00-20h15 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS082 3-5-7,19:30-21:00 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES077 2-4-6,19:30-21:00 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS051 2-4-6,17:45-19:15 29/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS042 3-5-7,17:45-19:15 30/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES076 3-5-7,17:45-19:15 09/01/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 GDX011 3-5-7,19:30-21:00 30/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS133 2-4-6,17:45-19:15 05/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS087 2-4-6,17:45-19:15 29/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWS015 2-4-6,19:30-21:00 29/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES128 3-5-7,17:45-19:15 27/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS093 3-5-7,17:45-19:15 25/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS092 3-5-7,19:30-21:00 09/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBS004 2-4-6,19:30-21:00 24/01/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ0 T7-CN, 14h00-16h15 10/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ0 T3-5, 9h30-11h45 06/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ0 T2-4-6, 19h30 - 21h00 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ122 T3-5-7, 17h45-19h15 09/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ123 T3-5, 9h30-11h00 09/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ114 T2-4-6, 17h45-19h15 03/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ115 T2-4-6, 9h30-11h00 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ116 T2-4-6, 19h30-21h00 24/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ0 T3-5, 19h15-21h30 02/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ0 T2-4-6, 9h30-11h00 17/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ0 T2-4-6, 17h45-19h15 29/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHX070 T3-5, 9h30-11h45 15/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ0 T3-5-7, 17h45-19h15 25/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ033 T3-5, 19h15-21h30 25/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ029 T2-4-6, 9h30-11h00 08/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ105 T2-4-6, 9h30-11h00 14/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ104 T3-5-7, 17h45-19h15 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ103 T2-4-6, 19h30-21h00 03/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ098 T2-4-6, 19h30-21h00 08/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ099 T2-4-6, 17h45-19h15 29/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ0 T3-5, 19h15-21h30 18/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ059 T3-5-7, 17h45-19h15 25/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ0 T2-4-6, 19h30-21h00 03/01/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi Chứng Chỉ HSK 2 HKKY 2-3-4-5-6, 08:30- 10:45 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ075 2-4-6, 08:30-10:45 08/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYEZ029 2-4-6, 08:30-10:45 08/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ074 2-4-6, 19:30-21:00 20/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ077 2-4-6, 19:30-21:00 17/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ068 2-4-6, 19:30-21:00 03/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ069 3-5-7, 08:30-10:45 04/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ029 2-4-6, 08:30-10:45 08/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S5SHWZ030 2-4-6, 18:00-19:30 22/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S5SHQZ004 3-5, 19:15-21:30 26/12/2017
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ066 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ063 2-4-6, 18:00-19:30 25/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ038 3-5, 19:15-21:30 26/12/2017

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
LUYỆN THI HSK3 (tặng giáo trình khi ĐK trước KG) S6HSK3 Thứ 2-4, 8h30-10h45 26/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S6SHLZ006 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 02/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ077 Thứ 3-5, 18h-20h15 16/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ70 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 02/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ030 Thứ 4-6, 8h30-10h45 09/02/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ22 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 05/02/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ63 Thứ 3-5, 18h-20h15 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ64 Thứ 7, Tối 18h00-20h15; Chủ Nhật, Sáng 9h30-11h45 17/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ54 Thứ 3-5, 18h-20h15 01/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ017 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 02/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ13 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 02/02/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S6XTQZ003 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 05/02/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng

►(0272) 3 728 838

Xem bản đồ   

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ002 T7-CN, 14:30-16:45 06/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ001 3-5-7,19:00-20:30 19/12/2017
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ007 T7-CN, 14:30-16:45 10/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ006 2-4-6, 17:30-19:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S8SHYZ005 3-5-7, 19:00-20:30 04/01/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ002 2-4-6, 19:00-20:30 12/03/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ001 3-5-7,18:00-19:30 04/01/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S8XTYZ002 2-4-6, 08:30-10:00 13/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ006 2-4-6, 8:30-10:00 05/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ005 3-5-7, 19:00-20:30 06/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ004 2-4-6, 17:30-19:00 03/01/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ003 2-4-6, 19:00-20:30 13/12/2017
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ003 2-4-6, 19:00-20:30 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ002 2-4-6, 8:30-10:00 21/03/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ002 3-5-7, 17:30-19:00 15/03/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262