• đăng ký
  • Youtube
  • Facebook
  • Zalo
  • hotline

Lịch khai giảng

  • SHZTS

    Quận 1

  • SHZ1

    Quận 5

  • SHZ2

    Quận 3

  • SHZ3

    Q.Bình Thạnh

  • SHZ4

    Q.Tân Bình

  • SHZ5

    Q.Gò Vấp

  • SHZ6

    Q.Thủ Đức

  • SHZ Long An

  • SHZ

    Thủ Dầu Một

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiêng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE19 2-3-4-5-6, 8:30:10:00 27/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 TSXTKL4 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 11/06/2018
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK Cấp 3 TSHSKST8 3-5-7, 18:00 - 19:30 12/06/2018
Luyện Thi HSK Cấp 4 TSHSKXT9 T7 - CN , 15:30 - 17:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY191 2-4-6, 8:30:10:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY188 T7 - CN , 13:15 - 15:30 19/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY190 3-5-7, 19:30 - 21:00 22/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 8% ĐK trước KG) TSSHY189 2-4-6, 14:00 - 15:30 16/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE180 T7 - CN , 15:30 - 17:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE176 T7 - CN , 13:15 - 15:30 02/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE181 3-5-7, 19:30 - 21:00 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE177 3-5, 15:30 - 17:45 19/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE179 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE178 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE175 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE174 2-4-6, 10:15 - 11:45 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE182 2-4-6, 8:30:10:00 25/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS128 T7 - CN , 13:15 - 15:30 16/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS129 3-5-7, 19:30 - 21:00 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS126 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS125 T7 - CN , 13:15 - 15:30 26/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS124 2-4-6, 18:00 - 19:30 21/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX118 3-5-7, 18:00 - 19:30 14/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX120 3-5, 09:30 - 11:45 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX117 2-4-6, 19:30 - 21:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX112 2-4-6, 8:30:10:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 TSSHW60 2-4-6, 19:30 - 21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL58 T7 - CN , 15:30 - 17:45 02/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL57 2-4-6, 10:15 - 11:45 28/05/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 ( 6 - 10 tuổi) TSETY009 T7 - CN , 15:30 - 17:45 19/05/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi 5 TSETW7 T7 - CN , 13:15 - 15:30 26/05/2018
Hoa Văn Thiếu Nhi Hè TSETSY003 2-3-4-5-6, 14:00:16:15 18/06/2018
Hoa Văn Thiếu Niên
Hoa Văn Thiếu Niên 1 ( 11 - 15 tuổi) TSSNY009 T7 - CN , 13:15 - 15:30 09/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY225 T7 - CN , 09:30 - 11:45 12/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY227 3-5-7, 18:00 - 19:30 10/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE210 T7 - CN , 09:30 - 11:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE214 3-5-7, 18:00 - 19:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE212 2-4-6, 8:00:09:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE216 2-4-6, 18:00 - 19:30 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE211 2-4-6, 15:30 - 17:00 06/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE209 3-5-7, 19:30 - 21:00 29/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE207 2-4-6, 8:30:10:00 02/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS118 3-5-7, 18:00 - 19:30 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS119 3-5, 15:30 - 17:45 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS120 2-4-6, 10:15 - 11:45 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS115 2-4-6, 15:30:17:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3.2 TSXTSE28 2-4-6, 18:00 - 19:30 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX107 T7 - CN , 09:30 - 11:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX109 2-4-6, 19:30 - 21:00 13/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX106 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX103 T7 - CN , 13:15 - 15:30 19/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX104 2-4-6, 19:30 - 21:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4.2 TSXTXE23 T7 - CN , 09:30 - 11:45 26/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW054 3-5-7, 18:00 - 19:30 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL48 T7 - CN , 13:15 - 15:30 02/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL45 3-5-7, 18:00 - 19:30 15/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ17 2-4-6, 18:00 - 19:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7.2 TSXTQE8 T7 - CN , 15:30 - 17:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB13 2-4-6, 19:30 - 21:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 TSXTKS15 2-3-4-5-6, 10:15 - 11:45 27/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY8 3-5, 09:30 - 11:45 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 1 TSXGY007 T7 - CN , 09:30 - 11:45 28/04/2018

►(028) 7109 1690

Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS088 7-CN, 09:30-11:45 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS086 3-5-7, 19:30-21:00 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS087 2-4-6, 18:00-19:30 11/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS085 3-5-7, 18:00-19:30 15/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1SHYS084 2-4-6, 08:00-09:30 07/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S1SHYS083 2-4-6, 19:30-21:00 09/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 10 S1KYIS001 2-4-6, 19:30-21:00 28/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHES075 2-4-6, 18:00-19:30 23/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S1SHSS042 3-5-7, 19:30-21:00 19/04/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S1SHXS039 2-4-6, 19:30-21:00 28/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S1SHBS010 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 1 (Lớp vỡ lòng) S1GDY059 2-4-6, 18:00-19:30 14/05/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 4 S1GDX027 2-4-6, 19:30-21:00 07/05/2018
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông 6 S1GDL002 2-4-6, 19:30-21:00 25/05/2018
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài
Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài 1 S1YNY062 3-5-7, 19:30-21:00 22/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS149 3-5-7, 18:00-19:30 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS147 2-4-6, 19:30-21:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS148 2-4-6, 09:30-11:00 06/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS146 7-CN, 09:30-11:45 19/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp Vỡ Lòng) S1XTYS144 2-4-6, 09:30-11:00 09/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTES136 3-5-7, 18:00-19:30 26/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS079 2-4-6, 19:30-21:00 07/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSS078 7-CN, 09:30-11:45 21/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS071 2-4-6, 19:30-21:00 02/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXS072 2-4-6, 18:00-19:30 07/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS043 2-4-6, 08:00-09:30 07/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S1XTWS042 3-5-7, 18:00-19:30 26/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLS039 2-4-6, 19:30-21:00 28/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S1XGYS003 2-4-6, 19:30-21:00 14/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S1XGXS002 3-5-7, 19:30-21:00 26/04/2018

►(028) 7109 1691

Xem bản đồ     

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS098 2-4-6, 19:30- 21:00 18/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS096 3-5-7, 17:40- 19:10 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2SHYS095 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 19/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES085 2-4-6, 17:40- 19:10 28/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHES087 Thứ 7, chủ nhật, 14:00- 16:15 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSS064 2-4-6, 17:40- 19:10 02/05/2018
Thư Pháp Tiếng Hoa
Thư Pháp Bút Lông Chữ Hán S2SF022 Chủ nhật, 8:30- 11:30 06/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS146 2-4-6, 17:40- 19:10 18/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTYS145 3-5, 19:00- 21:15 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Dành cho người mới bắt đầu) S2XTES147 Thứ 7, chủ nhật, 8:30- 11:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTES138 3-5-7, 17:40- 19:10 29/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S2XTXS100 3-5, 19:00- 21:15 10/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWS059 2-4-6, 17:40- 19:10 28/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS056 3-5-7, 17:40- 19:10 03/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLS057 2-4-6, 19:30- 21:00 14/05/2018

►(028) 7109 1692

   ►Xem bản đồ     

 

 

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS089 2-4-6,17:45-19:15 28/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp Vỡ Lòng) Ưu đãi 5% khi ĐK trước KG SHYZ009 T7-CN,14:00-16:15 26/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 SHEZ008 2-4-6 , 09:30-11:00 18/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHES082 3-5-7, 19:30-21:00 29/05/2018
Tiếng Hoa đàm thoại 3 S3SHSS55 3-5-7,19:30-21:00 24/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S3SHSS54 2-4-6,19:30-21:00 04/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS52 3-5-7,19:30-21:00 24/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S3SHXS51 2-4-6,17:45-19:15 07/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S3SHLS20 3-5-7,17:45-19:15 22/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 S3SGES3 3-5-7,19:30-21:00 22/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ( Lớp Vỡ Lòng ) S3SHYS089 2-4-6,17:45-19:15 04/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSS98 3-5-7,17:45-19:15 10/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 SXTWS18 2-4-6,17:45-19:15 07/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS19 2-4-6,19:30-21:00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S3XTLS16 2-4-6,17:45-19:15 25/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S3XTBS7 3-5-7,19:30-21:00 03/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng ) S3XTYS141 3-5-7,17:45-19:15 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTES131 3-5-7,19:30-21:00 12/04/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXS093 2-4-6,19:30-21:00 28/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S3XGYS1 2-4-6,19:30-21:00 11/05/2018

►(028) 7109 1693

Xem bản đồ     

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ141 T7-CN, 14h00-16h15 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ140 T2-4-6, 19h30-21h00 20/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ139 T2-4-6, 14h30-16h00 18/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ138 T2-4-6, 17h45-19h15 11/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ137 T2-4-6, 08h00-09h30 06/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ136 T7-CN, 14h00-16h15 19/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Giảm 15% trước KG) S4SHYZ135 T6-7, 19h15-21h30 18/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ125 T7-CN, 14h00-16h15 02/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ127 T3-5, 19h15-21h30 26/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ128 T3-5-7, 17h45-19h15 14/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ123 T2-4-6, 19h30-21h00 06/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ124 T3-5, 09h30-11h45 29/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 (Cấp tốc) S4SHEZ129 T2-4-6, 09h00-11h15 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ087 T7-CN, 14h00-16h15 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ088 T3-5, 19h15-21h30 12/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ085 T3-5-7, 17h45-19h15 24/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ080 T7-CN, 14h00-16h15 16/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ079 T2-4-6, 19h30-21h00 18/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ081 T2-4-6, 10h00-11h30 25/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ038 T2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S4SHQZ019 T3-5, 19h15-21h30 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ017 T3-5-7, 17h45-19h15 04/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ116 T3-5-7, 17h45-19h15 14/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ115 T3-5, 09h45-12h00 12/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ114 T2-4-6, 19h30-21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ113 T3-5, 19h15-21h30 22/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ112 T2-4-6, 14h30-16h00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 CẤP TỐC S4XTYZ110 T3-5-7, 9h30-11h45 15/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ109 T3-5-7, 17h45-19h15 14/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ107 T2-4-6, 19h30-21h00 27/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ106 T2-4-6, 14h30-16h00 11/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ105 T2-4-6, 09h45-11h15 06/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ104 T3-5, 19h15-21h30 29/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ068 T3-5-7, 17h45-19h15 07/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ069 T2-4-6, 09h45-11h15 11/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ067 T3-5, 19h15-21h30 24/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ063 T2-4-6, 19h30-21h00 13/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ032 T3-5-7, 17h45-19h15 28/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ030 T3-5-7, 17h45-19h15 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S4XGYZ005 T3-5, 19h15-21h30 19/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 S4XGLZ001 T2-4-6, 19h30-21h00 11/06/2018

►(028) 7109 1694

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Khóa Học và Luyện Thi HSK2 S5HKKYZ008 T2-3-4-5-6, 08h30-10h45 21/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ101 2-4-6, 19h30-21h00 18/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHYZ100 3-5, 19h15-21h30 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S5SHY099 3-5-7, 17h45-19h15 15/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ036 2-4-6, 08h30-10h45 11/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1-2 S5SHYEZ035 3-5-7, 08h30-10h45 08/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ085 2-4-6, 08h30-10h45 14/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S5SHXZ074 2-4-6, 19h30-21h00 21/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ075 2-4-6, 18h00-19h30 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ074 2-4-6, 19h30-21h00 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ042 3-5-7, 17h45-19h15 08/05/2018

►(028) 7109 1695

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ91 Thứ 3-5, 17h45-20h 19/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ93 Thứ 3-5-7, 20h-21h30 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ89 Thứ 3-5, 8h30-10h45 22/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6SHYZ94 Thứ 2 - 4 , 8h30-10h45 18/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ80 Thứ 3-5, 8h30-10h45 21/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ84 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 06/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ79 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 06/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ37 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 23/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ36 Thứ 3-5, 18h-20h15 19/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ31 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 02/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ32 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 20/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S6SHWZ13 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 01/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S6SHQZ3 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 18/05/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ075 2-4-6, 18h00-19h30 06/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ75 Thứ 3-5, 8h30-10h45 19/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ72 Thứ 2-4, 8h30-10h45 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Vỡ lòng, ưu đãi đk trước KG) S6XTYZ74 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ65 Thứ 7, 18h-20h15, Chủ Nhật, 9h30-11h45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ63 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 08/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ64 Thứ 2-4, 8h30-10h45 20/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ24 Thứ 3-5, 18h-20h15 05/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ20 Thứ 3-5, 18h-20h15 21/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ18 Thứ 3-5, 8h30-10h45 22/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ9 Thứ 3-5, 8h30-10h45 21/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ8 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 21/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ7 Thứ 2-4-6, 19h30 - 21h00 18/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S6XTBZ2 Thứ 2-4-6, 18h - 19h30 21/05/2018

►(028) 7109 1696

Xem bản đồ     

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng

►(0272) 3 728 838

Xem bản đồ   

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Ngày khai giảng
Luyện Thi Chứng Chỉ Tiếng Hoa
Luyện Thi HSK cấp 3 S8HSKSZ002 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 02/06/2018
Luyện thi HSK cấp 4 S8HSKXZ002 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 02/06/2018
Luyện thi HSK cấp 5 S8HSKWZ001 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 09:30-11:45 02/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ006 2-4-6; 17:30-19:00 28/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ014 3-5-7; 17:30-19:00 05/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S8SHYZ013 2-4-6; 08:30-10:00 11/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (Lớp vỡ lòng) S8SHYZ012 Thứ 7: 14:30-16:45; CN: 14:30-16:45 26/05/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ007 Thứ 7- CN; 14:30-16:45 09/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ008 2-4-6; 19:00-20:30 11/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ003 2-4-6; 19:00-20:30 04/06/2018
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ002 3-5-7; 19:00-20:30 26/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ013 Thứ 7- CN; 08:30-10:45 16/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTEZ008 2-4-6; 17:00-19:00 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (Lớp vỡ lòng) S8XTYZ012 2-4-6; 17:30-19:00 04/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ007 2-4-6; 19:00-20:30 11/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ006 2-4-6, 10:00-11:30 25/06/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ005 3-5-7; 19:00-20:30 29/05/2018
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ002 3-5-7; 17:30-19:00 07/06/2018
Tiếng hoa tổng hợp 3 S8XTSZ001 2-4-6; 08h30-10h00 25/06/2018

(0274) 7 300 686

Xem bản đồ  

Hotline: 028 7106 6262